Dịch vụ phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống. Việt Nam. Nước ta là một nước nông nghiệp, hằng năm có rất nhiều giống cây trồng ra đời, đặc biệt là các giống lúa mới. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Luật Hồng Bàng xin đưa ra tư vấn về thủ tục phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005
 • Thông tư 207/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
 • Nghị định 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.
 • Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/20213 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.
 • Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/20213 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt.

Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ

– Trường hợp nộp trực tiếp: Cục Trồng trọt kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ cho tổ chức, cá nhân;

– Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;

– Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Trong thời hạn không quá 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, Cục Trồng trọt xem xét tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, thông báo cho tổ chức, cá nhân.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt ban hành quyết định phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng, trả kết quả cho người đăng ký và đăng tải quyết định phục hồi hiệu lực bằng trên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Trồng trọt trả lời bằng văn bản cho người đăng ký có nêu rõ lý do.

Thành phần hồ sơ

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có đóng dấu của cơ sở đối với văn bản do cơ sở ban hành;

Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường điện tử: Các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính. Thành phần hồ sơ phải được kê khai và ký chữ ký số trên các biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 • Đơn đề nghị phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng;
 • Chứng cứ chứng minh đã khắc phục lý do bị đình chỉ;
 • Biên lai nộp phí phục hồi hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng.

Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

Dịch vụ do Luật Hồng Bàng cung cấp

Luật Hồng Bàng sẽ đồng hành cùng Quý khách hàng từ giai đoạn đầu tiên, với các dịch vụ hỗ trợ tư vấn và thực hiện thủ tục như:

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục bảo hộ giống cây trồng và hiệu lực bảo hộ.
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, thực hiện phục hồi hiệu lực bảo hộ giống cây trồng.
 • Đại diện làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục cho quý khách hàng

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư Nhật Nam qua  hotline: 0912.35.65.75, 0912.35.53.53  hoặc gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900.6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email:  lienheluathongbang@gmail.com

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!