Hình thức, nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Nội dung, hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là những điều khoản mà các bên tham gia quan hệ hợp đồng thỏa thuận và được ghi nhận trong hợp đồng. Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam quy định hình thức, nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

1. HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN.

Theo Khoản 1 Điều 46 Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định về hình thức của hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là hợp đồng có đối tượng rất đặc biệt, đó là một số quyền nhân thân và quyền tài sản nhất định cho nên khi được chuyển giao thì bên được chuyển giao cũng không thể nắm giữ thực tế đối tượng này. Để bảo vệ lợi ích cho các bên cũng như khẳng định vị trí độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. Pháp luật quy định hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản. Tùy theo sự thỏa thuận của các bên mà hình thức này có thể là văn bản thưởng hoặc văn bản có chứng nhận, chứng thực.

2. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỂN LIÊN QUAN

Theo Khoản 1, Điều 46, Luật sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan gồm:

“Điều 46 Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) Căn cứ chuyển nhượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.”

Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng: là nội dung không thể thiếu trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan.

Căn cứ chuyển nhượng: là cơ sở pháp lý cần thiết mà theo đó quyền tác giả hoặc quyền liên quan được chuyển giao.

Giá, phương thức thanh toán: Giá cả chuyển nhượng hoàn toàn do các bên tự thỏa thuận. Ngoài việc tự thỏa thuận về giá cả thì các bên trong hợp đồng còn có thể thỏa mãn về phương thức thanh toán tức là cách thức thực hiện  nghĩa vụ trả tiền.

Quyền và nghĩa vụ các bên giao kết hợp đồng: các bên có thể thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ liên quan đến đối tượng của hợp đồng liên quan đến giá cả, phương thức thanh toán, phạm vi của hợp đồng… Quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận đặt ra là căn cứ để xác định các bên có thực hiện đúng hợp đồng hay không.

Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: khi hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phát sinh hiệu lực pháp luật sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đó. Các bên trong hợp đồng phải tuân thủ mà các bên đã ký và khi có một bên vi phạm hợp đồng sẽ bị áp dụng biện pháp dân sự do vi phạm nghĩa vụ. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng có thể là phạt vi phạm, buộc thực hiện nghĩa vụ, bồi thường thiệt hại hoặc các bên cũng có thể thỏa thuận vừa phạt vi phạm vừa bồi thường thiệt hại.

Ngoài các nội dung chủ yếu trên các bên tham gia giao kết hợp đồng có thể thỏa thuận về các nội dung khác như hình thức chuyển nhượng, phạm vi chuyển nhượng, điều kiện chuyển nhượng…

Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự.

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật sư Nguyễn Đức Trọng qua hotline (+84) 912356575, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienheluathongbang@gmail.com.

Chúc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng,

CÔNG TY LUẬT HỒNG BÀNG