Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài

Gia hạn thuế TNDN theo Nghị định 52 khi năm tài chính khác năm dương lịch

Thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài

Căn cứ pháp lý: Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Người nộp thuế là nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác trừ thuế nhà thầu do bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (như: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài…) nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế;
  • Bảng kê các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (nếu có);
  • Bản sao Giấy xác nhận đăng ký văn phòng Điều hành; hoặc Văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).